Light 1 Light 2 Decor element 1 Decor element 2 Light 3 Light 4 Light 5 Light 6 Mountains

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน

(ต่อไปนี้เรียกว่าข้อตกลง)

คำจำกัดความทั่วไป

บริษัทรับพนันเป็นแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 1xBet (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งผู้ใช้จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันออนไลน์

แบรนด์หลักของบริษัทคือชุดของส่วนประกอบที่ทำให้บริษัทแตกต่างจากส่วนที่เหลือ ทำให้เป็นที่จดจำได้ง่ายในหมู่ผู้ใช้ แบรนด์หลักของบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแบรนด์ของบริษัท) สำหรับโปรแกรมพันธมิตรนี้คือ 1xBet

เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบริษัท (ต่อไปนี้เรียกว่า 1xBet) เป็นเว็บไซต์หนึ่งหรือหลายเว็บไซต์ของบริษัทที่มีแบรนด์ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนในชื่อโดเมน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือบริการหรือชุดบริการที่นำเสนอแก่ผู้ใช้ในทรัพยากรของบริษัท

โปรแกรมพันธมิตรเป็นประเภทของความร่วมมือระหว่างบริษัทและพันธมิตร ซึ่งดำเนินการผ่านทรัพยากรของบริษัท โดยเฉพาะ 1xpartners.com ซึ่งพันธมิตรที่ใช้ทรัพยากรหรือทรัพยากรของบริษัทอาจโฆษณาบริการของบริษัทและรับค่าตอบแทนเป็นการตอบแทน หลักการพื้นฐานของความร่วมมือประเภทนี้มีระบุไว้ด้านล่าง และจะถือว่าพันธมิตรยอมรับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ลงทะเบียนในโปรแกรมพันธมิตรบน 1xpartners.com

พันธมิตรคือเว็บมาสเตอร์ (บุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตรบน 1xpartners.com ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตรเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ทรัพยากรของบริษัท เช่นเดียวกับการโปรโมตผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บัญชีพันธมิตรเป็นบัญชีส่วนตัวของพันธมิตรในโปรแกรมพันธมิตร

ผู้ใช้ใหม่คือผู้ใช้ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีบัญชีผู้เล่นบนเว็บไซต์ 1xBet ใดๆ ถูกดึงดูดโดย Affiliate ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทผ่านเครื่องมือพิเศษ ได้ลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นบน 1xBet และทำการฝากเงินครั้งแรก

ลิงค์อ้างอิงคือลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีตัวระบุเฉพาะของพันธมิตร

รายได้คือรางวัลที่เป็นตัวเงินที่พันธมิตรได้รับเป็นค่าคอมมิชชันจากกำไรจากผู้ใช้ใหม่ที่พันธมิตรนำเสนอ

การชำระเงินคือการชำระเงิน (รายได้) ซึ่งจะโอนไปยังพันธมิตรจากบัญชีภายในของโปรแกรมพันธมิตรผ่านระบบการชำระเงินภายนอก

การรายงาน

ระยะเวลาคือระยะเวลาที่สามารถระบุได้เพื่อให้พันธมิตรติดตามผลงานภายในโปรแกรมพันธมิตร

สื่อโฆษณาคือข้อความ ภาพกราฟิก เสียง วิดีโอ และสื่อผสมที่มีลักษณะการโฆษณาซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทบนอินเทอร์เน็ต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1. พันธมิตรตกลงที่จะทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตรก่อนที่จะเริ่มทำงานกับบริษัทและยอมรับ

1.2. เฉพาะผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถเป็นสมาชิกและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรแกรมพันธมิตรได้

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามสำหรับการที่พันธมิตรไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องอายุส่วนใหญ่ หากข้อนี้ถูกละเมิด บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายรายได้ให้กับพันธมิตรและระงับบัญชีพันธมิตร

1.3. พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว การจัดเก็บ รวมถึงล็อกอินและรหัสผ่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลโดยพันธมิตรและ/หรือการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม

1.4. ผ่านโปรแกรมพันธมิตร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับพันธมิตรใดๆ ในขณะที่บริษัทไม่จำเป็นต้องยืนยันการปฏิเสธ

1.5. บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้และแก้ไขเงื่อนไขความร่วมมือกับตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตร เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือผ่านแหล่งการสื่อสารอื่นที่พันธมิตรจัดหาให้ในบัญชีพันธมิตร

เวอร์ชันที่ถูกต้องของข้อตกลงจะเป็นเวอร์ชันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โปรแกรมพันธมิตร

1.6. พันธมิตรสามารถลงทะเบียนกับโปรแกรมพันธมิตรได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และห้ามลงทะเบียนซ้ำ รวมถึงในฐานะพันธมิตรย่อยโดยเด็ดขาด

2. การจัดวางสื่อโฆษณา

2.1. ความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตรหมายถึงการจัดวางสื่อโฆษณาในทรัพยากรหรือทรัพยากรของพันธมิตร

2.2. เมื่อวางสื่อโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับบริษัท พันธมิตรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่วางสื่อโฆษณา ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ใช้สื่อโฆษณาที่ได้รับการกลั่นกรองและอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น

2.3. เมื่อพันธมิตรเตรียมสื่อโฆษณาของตนเอง จำเป็นที่ Affiliate จะต้องจัดหาสื่อโฆษณาดังกล่าวเพื่อการกลั่นกรองและอนุมัติแก่ตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตร ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ ผลที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.8 ของข้อตกลงจะเกิดขึ้นกับพันธมิตร

2.4. พันธมิตรตกลงที่จะตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความถูกต้องของสื่อโฆษณาที่วางอยู่บนทรัพยากรหรือทรัพยากรของตน (เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โปรแกรมส่งข้อความ เป็นต้น) *

* สื่อโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องได้แก่:

– เงื่อนไขไม่ถูกต้องสำหรับโปรโมชั่น โบนัส และข้อเสนอพิเศษ;

– โฆษณาที่ล้าสมัย;

– สื่อโฆษณาที่มีโลโก้ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง

– สื่อโฆษณาที่ใช้ชื่อบริษัทหรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งและมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของคู่แข่ง ในกรณีของการละเมิดดังกล่าว บริษัทจะมีสิทธิ์ตรวจสอบข้อกำหนดของข้อตกลงกับพันธมิตรได้ทันที ในขณะที่สงวนความเป็นไปได้ในการบล็อกบัญชีพันธมิตร

2.5. พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่และแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการดำเนินงานและเนื้อหาของทรัพยากรหรือทรัพยากรที่มีการวางสื่อโฆษณา

2.6. พันธมิตรรับประกันและดำเนินการเพื่อป้องกันการวางบนทรัพยากรหรือทรัพยากรของเนื้อหาใดๆ ที่ดูหมิ่น ภายใต้การจำกัดอายุ ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ลามกอนาจาร เหยียดเชื้อชาติหรือเชื้อชาติหรือไม่เป็นที่พึงปรารถนาหรือเลือกปฏิบัติ รุนแรง ไม่ถูกต้องทางการเมืองหรืออื่นๆ ขัดแย้งหรือละเมิดสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

2.7. พันธมิตรไม่สามารถวางโฆษณาหรือเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมเว็บไซต์ของบริษัทในประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงประเทศที่สถานการณ์อยู่ในกระบวนการยุติคดี

2.8. พันธมิตรไม่สามารถใช้ทราฟฟิกที่มีแรงจูงใจได้

2.9. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรหรือทรัพยากรของพันธมิตร ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากพบสื่อโฆษณาในทรัพยากรของพันธมิตรหรือทรัพยากรที่ละเมิดข้อตกลงนี้ คำเตือนจะถูกส่งไปยังพันธมิตรพร้อมกับคำขอให้เปลี่ยนเนื้อหาดังกล่าว พันธมิตรตกลงที่จะแก้ไขการละเมิดที่เกิดขึ้นภายใน 5 (ห้า) วันทำการ

หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชำระเงินผ่านโปรแกรมพันธมิตรผ่านโปรแกรมพันธมิตรจนกว่าการละเมิดจะได้รับการแก้ไข

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้เป็นประจำ บริษัทผ่านโปรแกรมพันธมิตรจะมีสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขความร่วมมือกับพันธมิตร

3. แหล่งที่มาของการเข้าชม

3.1. เมื่อลงทะเบียน พันธมิตรตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ตั้งใจจะใช้ร่วมกับบริษัท

3.2. พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อการปกปิดแหล่งที่มาของการเข้าชมโดยเจตนา การกระทำเหล่านี้อาจทำให้บริษัทผ่านโปรแกรมพันธมิตร ออกมาตรการลงโทษซึ่งอาจรวมถึงการปิดกั้นการชำระเงินและแก้ไขเงื่อนไขความร่วมมือกับพันธมิตร

3.3. บริการกลั่นกรองของบริษัทจะควบคุมการปฏิบัติตามแหล่งที่มาของการเข้าชมที่พันธมิตรใช้ พันธมิตรสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรเพื่อขอคำชี้แจง

4. ข้อจำกัดในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

4.1. ห้ามมิให้พันธมิตรคัดลอกรูปลักษณ์ทั้งหมดของเว็บไซต์หรือหน้า Landing Page (แลนดิ้งเพจ) ของแบรนด์หลักของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ตลอดจนเว็บไซต์ที่มีชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยบริษัท นอกจากนี้ เว็บไซต์หรือหน้า Landing Page ของพันธมิตรจะต้องไม่แสดงความรู้สึกว่ามีการจัดการหรือเชื่อมโยงกับแบรนด์หลักของบริษัทและแบรนด์ที่เกี่ยวข้องใดๆ

4.2. พันธมิตรจะไม่มีสิทธิ์ใช้โลโก้ กราฟิก และสื่อการตลาดของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวแทนของบริษัท ยกเว้นวัสดุที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตร

4.3. พันธมิตรตกลงที่จะไม่ลงทะเบียนหรือใช้ส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ (โดเมน) หน้าภายในและแอปพลิเคชันมือถือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของชื่อแบรนด์หลักของบริษัทหรือแบรนด์อื่นๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงหรือประกอบด้วย ชื่อยี่ห้อใดๆ ของบริษัท หรือที่อาจทำให้เกิดความสับสนคล้ายกับชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัท พันธมิตรตกลงกับสิทธิ์ของบริษัทในการพิจารณาความเป็นไปได้ของความสับสน

4.4. พันธมิตรจะไม่มีสิทธิ์รับ/ลงทะเบียน/ใช้คำหลัก คำค้นหา หรือตัวระบุอื่นๆ เพื่อใช้ในระบบการค้นหา พอร์ทัล บริการโฆษณา หรือบริการค้นหา/อ้างอิงอื่นๆ ที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้า (เครื่องหมายการค้า) ของ ของบริษัทหรือของแบรนด์อื่นใดที่บริษัทเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงเมตาแท็กบนเว็บไซต์ของพันธมิตรที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าของบริษัท (เครื่องหมายการค้า)

พันธมิตรไม่มีสิทธิ์สร้างเพจและ/หรือกลุ่มบนโซเชียลเน็ตเวิร์กใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter และอื่นๆ) ที่อาจถูกตีความผิดว่าเป็นเพจหรือกลุ่มของบริษัทและ/หรือแบรนด์ของบริษัท

พันธมิตรยังตกลงที่จะไม่สร้างหรือแจกจ่ายแอพพลิเคชั่นมือถือหรือเว็บ รวมถึงเว็บไซต์ที่อาจถูกตีความผิดว่าเป็นแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของแบรนด์ของบริษัท

4.5. กรณีละเมิด. 4.1 – 4.4 ของข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิ์ตรวจสอบเงื่อนไขความร่วมมือกับพันธมิตร

5. การแข่งขัน

5.1. พันธมิตรตกลงที่จะไม่วางสื่อโฆษณาและไม่แจกจ่ายสื่อโฆษณาในนามของฝ่ายบริหาร ผู้จัดการ หรือพนักงานคนอื่นๆ ของบริษัท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมพันธมิตร สื่อโฆษณาทั้งหมดและการอุทธรณ์ไปยังลูกค้าในนามของบริษัทจะถูกส่งจากที่อยู่อีเมลอย่างเป็นทางการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

5.2. พันธมิตรจะไม่มีสิทธิ์ติดต่อลูกค้าที่มีศักยภาพในลักษณะใดๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างพันธมิตรและบริษัทในการส่งเสริมเว็บไซต์หรือเว็บไซต์

5.3. ในฐานะที่เป็นวิธีการโฆษณาบริษัท พันธมิตรไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เมลสแปม การโฆษณาตามบริบทกับแบรนด์ของบริษัทและรูปแบบการโฆษณาใดๆ เช่น การคลิกอันเดอร์และป๊อปอันเดอร์

5.4. พันธมิตรตกลงว่าจะไม่เสนอหรือให้สิ่งจูงใจ (ทางการเงินหรืออื่นๆ ) สำหรับการลงทะเบียน การฝากเงิน หรือการดำเนินการใดๆ กับผู้ใช้ใหม่ที่มีศักยภาพของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตร ยกเว้น สำหรับโปรแกรมโฆษณามาตรฐานที่บริษัทอาจให้บริการเป็นครั้งคราวผ่านโปรแกรมพันธมิตร

5.5. พันธมิตรไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นของตนเองกับบริษัทผ่านลิงค์ผู้แนะนำ ตลอดจนการสมรู้ร่วมคิดกับผู้ใช้รายอื่น

5.6. พันธมิตรไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การบรรจุคุกกี้ กล่าวคือ:

– เปิดเว็บไซต์ 1xBet ใน iframe ขนาดศูนย์ เช่นเดียวกับในโซนที่มองไม่เห็น

– การใช้แท็ก สคริปต์คุกกี้ และการดัดแปลงอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

5.7. ห้ามมิให้พันธมิตรใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาแบบดูผ่านเพื่อส่งเสริมแอปพลิเคชันของบริษัท

5.8. กรณีละเมิดวรรค 5.1 – 5.7 ของข้อตกลงนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขความร่วมมือกับพันธมิตรและอาจปิดบัญชีพันธมิตร

6. ข้อมูลที่เป็นความลับ

6.1. ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้ พันธมิตรอาจได้รับข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การดำเนินงาน เทคโนโลยี และโปรแกรมพันธมิตร (รวมถึง ตัวอย่างเช่น รายได้และค่าคอมมิชชั่นอื่นๆ ที่พันธมิตรได้รับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมพันธมิตร)

6.2. พันธมิตรตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่พันธมิตรจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท พันธมิตรจะใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้เท่านั้น ภาระผูกพันของพันธมิตรเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับจะยังคงมีอยู่หลังจากการยุติข้อตกลงนี้

6.3. กรณีละเมิดวรรค 6.1 – 6.2 ของข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยุติข้อตกลงกับพันธมิตรและใช้บทลงโทษตามกฎหมายที่ใช้บังคับในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ

7. ค่าธรรมเนียมในการดึงดูดผู้ใช้ใหม่

7.1. รายได้ของพันธมิตรจะไม่มีมูลค่าคงที่ และจะขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัทที่ได้รับจากผู้ใช้ใหม่ที่ลงทะเบียนโดยลิงค์อ้างอิงของพันธมิตร เช่นเดียวกับคุณภาพของการเข้าชม

7.2. ทันทีหลังจากการลงทะเบียน พันธมิตรใหม่แต่ละคนจะได้รับค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 20 (ยี่สิบ)% ของกำไรสุทธิที่บริษัทได้รับเนื่องจากผู้ใช้ใหม่ที่ดึงดูดโดยพันธมิตรเป็นเวลา 3 (สาม) เดือนตามปฏิทินเพื่อเพิ่มมูลค่าการซื้อขาย เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด 3 (สาม) เดือนตามปฏิทิน จำนวนค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 15 (สิบห้า)% ของกำไรสุทธิที่บริษัทได้รับเนื่องจากผู้ใช้ใหม่ที่ดึงดูดโดยพันธมิตร โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ใหม่ที่ดึงดูด: สูงสุด 20 (ยี่สิบ)% และ 25 (ยี่สิบห้า)% พันธมิตรสามารถแก้ไขเงื่อนไขในการเพิ่มจำนวนเงินค่าธรรมเนียมกับตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตร

7.3. หากภายใน 3 (สาม) เดือนตามปฏิทินติดต่อกันพันธมิตรไม่ดึงดูดผู้ใช้ใหม่มากกว่า 3 (สาม) ราย บริษัทมีสิทธิ์ (แต่ไม่จำเป็น) ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงการลดจำนวนค่าธรรมเนียม ที่พันธมิตรจะได้รับ หรือระงับการดำเนินการของบัญชีพันธมิตรในโปรแกรมพันธมิตร ในแต่ละกรณี อาจมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการยุติข้อตกลงปัจจุบันกับพันธมิตร ในทางกลับกัน การกระทำเชิงรุกของพันธมิตรในการส่งเสริมแบรนด์ของบริษัทอาจกลายเป็นโอกาสในการปรับปรุงเงื่อนไขความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มจำนวนเงินค่าธรรมเนียม พันธมิตรจะได้รับแจ้งทางจดหมายไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในบัญชีพันธมิตร

8. การชำระค่าธรรมเนียม

8.1. พันธมิตรสามารถรับรายได้สัปดาห์ละครั้ง (ทุกวันอังคารสำหรับช่วงเวลาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ของสัปดาห์ก่อนหน้า) แต่เฉพาะในกรณีที่ได้ตกลงกับผู้จัดการของบริษัทก่อนหน้านี้เกี่ยวกับรายละเอียดการชำระเงิน เช่นเดียวกับหาก เงินที่ได้รับเกินมูลค่าการชำระเงินขั้นต่ำ – $ 30.00 (สามสิบดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น) เงินที่สามารถถอนได้นั้นมาจากเหตุการณ์ที่คำนวณได้ทั้งหมด รายได้จากเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้คำนวณจะถูกระงับไว้จนกว่าจะชำระเต็มจำนวน (ระงับ) หากพันธมิตรไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่กล่าวไว้ข้างต้นในบัญชีพันธมิตร เงินจะถูกโอนโดยอัตโนมัติไปยังงวดถัดไปและต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสะสมครบตามจำนวนที่กำหนด ยอดคงเหลือติดลบจะถูกโอนไปยังเดือนถัดไปด้วย

8.2. โปรแกรมพันธมิตรของบริษัทมีสิทธิ์ที่จะชะลอการจ่ายเงินให้กับพันธมิตรเป็นเวลาสูงสุด 2 (สอง) เดือนในกรณีที่เกิดความล้มเหลวทางเทคนิคที่คาดไม่ถึงในโปรแกรมพันธมิตร รวมถึงหากจำเป็นต้องตรวจสอบพันธมิตรและแหล่งที่มาของการเข้าชม ในกรณีที่การชำระเงินล่าช้า พันธมิตรอาจชี้แจงเหตุผลกับผู้จัดการส่วนตัวของบริษัท – ตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตร

9. ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท

9.1. พันธมิตรอาจท้าทายการตัดสินใจใดๆ ของตัวแทนของโปรแกรมพันธมิตร เพื่อจุดประสงค์นี้ พันธมิตรจะต้องติดต่อบริการสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรและระบุข้อโต้แย้ง

9.2. ข้อมูลทั้งหมดจะต้องจัดทำโดยพันธมิตรเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีเมลทางการของบริการสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรเท่านั้น รายละเอียดการติดต่อของบริการสนับสนุนมีให้บนเว็บไซต์ของโปรแกรมพันธมิตร

9.3. บริการสนับสนุนโปรแกรมพันธมิตรมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะพิจารณาข้อร้องเรียนหากพันธมิตรไม่สามารถแสดงหลักฐานว่าไม่มีการละเมิด

9.3. ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนคือ 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่อง

9.4. หลังจากพิจารณาคำร้องเรียนแล้ว การตัดสินใจใดๆ ของบริษัทเกี่ยวกับโปรแกรมพันธมิตร 1xBet ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่ต้องแก้ไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบการสื่อสารใดๆ ที่มีความหยาบคาย ดูหมิ่น ยุยงให้เกิดความรุนแรงหรือข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ และระงับความร่วมมืออย่างถูกต้องกับพันธมิตรที่รับผิดชอบในการส่งการสื่อสารดังกล่าว